Add picture

S4. Cơm Chiên Gà

Chicken fried rice.
Add picture

S2. Mì Xào Giòn Gà

Crispy egg noodles with chicken.

S1. Mì Xào Giòn Tôm

Crispy egg noodles with shrimp.
Add picture

S3. Cơm Chiên Tôm

Shrimp fried rice.